Khuyến Mãi - Co.opmart - Bạn của mọi nhà
Chương trình "Giá đặc biệt"
Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 400.000đ trở lên, không tính phần tiền thanh toán bằng Chiết khấu thương mại, sẽ được mua 01 sản phẩm ưu...

Thẻ đồng thương hiệu - Thêm triệu niềm vui: Chương trình phối hợp với ngân hàng Vietcombank
Hoàn tiền vào tài khoản thẻ cho khách hàng mua sắm tại siêu thị và thanh toán bằng thẻ Co.opmart-Vietcombank qua POS của Vietcombank.