Khuyến Mãi - Co.opmart - Bạn của mọi nhà
Chương trình "Giá đặc biệt"
Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 400.000đ trở lên, không tính phần tiền thanh toán bằng Chiết khấu thương mại, sẽ được mua 01 sản phẩm giá...

Tích hóa đơn, nhận ưu đãi
Trong thời gian thực hiện chương trình, Khách hàng thân thiết/ Thành viên/ VIP mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 1.800.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng CKTM) hoặc tổng giá trị...