Khuyến Mãi - Co.opmart - Bạn của mọi nhà
Tôi yêu sản phẩm xanh
Khách hàng Thành viên & VIP khi mua hàng trong khu tự chọn của siêu thị và có mua bất kỳ sản phẩm thuộc nhãn hàng trên sẽ được hệ thống điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của...

Mua sắm xanh - Nhận ưu đãi kép
Khách hàng Thân thiết/Thành viên/VIP có hóa đơn mua sắm trong ngày trong khu tự chọn từ 500.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại và Phiếu giảm giá) sẽ được tặng 01 Phiếu...