Khuyến Mãi - Co.opmart - Bạn của mọi nhà
Gắn bó thân thiết ưu đãi gia tăng
Khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim khi mua hàng có hóa đơn từ 210.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng...

Nhận ưu đãi trao sẻ chia
Khách hàng thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim khi mua hàng trong khu tự chọn có bất kỳ sản phẩm và nhãn hàng tham gia chương trình sẽ được hệ thống điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của...