TẶNG TEM XANH, ĐỒI QUÀ NHANH
Cơ hội tích tem đổi quà nhanh chóng khi sử dụng túi môi trường mua sắm tại Co.opmart

CHÀO TUẦN MỚI, ĐIỂM THƯỞNG PHƠI PHỚI
Cơ hội gia tăng điểm thưởng vào sáng thứ 2 đầu tuần với khách hàng Bạc/Vàng/Bạch kim.