Khuyến Mãi - Co.opmart - Bạn của mọi nhà
Tái sử dụng, tạo tương lai
Khách hàng Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn, với giá trị hóa đơn bất kỳ và có sử dụng túi môi trường Co.opmart các loại, khi thực hiện thanh toán tại quầy thu ngân sẽ tặng 10 điểm thưởng/...

Ngập tràn quà tặng - Đón năm học mới
Khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với hóa đơn trong ngày từ 500.000đ trở lên (Không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại), khách hàng sẽ được tặng Phiếu mua hàng theo giá trị hóa đơn