Chương trình khuyến mãi "Đổi chiết khấu - Thêm lựa chọn"
Khách hàng hiện ở cấp độ Thành viên hoặc VIP khi quy đổi 500 điềm tích lũy thành Chiết khấu thương mại sẽ được lựa chọn: Nhận Phiếu chiết khấu thương mại Co.opmart - Nestlé trị giá 130.000 đồng, Hoặc Nhận...

"Thẻ đồng thương hiệu - Thêm triệu niềm vui" ngày 01 & 02/9/2014
Khách hàng mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị và thanh toán bằng Thẻ đồng thương hiệu Co.opmart - Vietcombank tại POS của Vietcombank; hoặc Thẻ đồng thương hiệu Co.opmart - BIDV tại POS của BIDV với...