Chương trình "Chào mừng quốc tế HTX" - 01 ngày duy nhất 04/7/2015
Dành tặng Phiếu giảm giá 30.000đ để mua các sản phẩm Hàng nhãn riêng Co.opmart cho khách hàng là KHTT/TV/VIP có mua hàng tại khu tự chọn của siêu thị hóa đơn từ 500.000đ trở lên.

Chương trình "Cả nhà cùng vui" vào 2 ngày 27-28/6/2015
Khách hàng là KHTT/TV/VIP mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với hóa đơn từ 400.000 đồng trở lên sẽ được tặng ngay 01 phần quà theo từng mức giá trị hóa đơn.