Khuyến Mãi - Co.opmart - Bạn của mọi nhà
Ủng hộ Hàng Việt - Nhân đôi điểm thưởng
Khách hàng Thành viên/VIP khi mua hàng trong khu tự chọn có bất kỳ sản phẩm và nhãn hàng tham gia chương trình sẽ được hệ thống điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng...

20 năm Hàng Việt - Nhận ngay quà tặng
Khách hàng có hóa đơn mua sắm trong khu tự chọn từ 2.300.000đ trở lên hoặc tổng giá trị tích lũy của các hóa đơn trong thời gian thực hiện chương trình từ 2.300.000đ trở lên (không tính phần thanh toán...