Khuyến Mãi - Co.opmart - Bạn của mọi nhà
Tuần lễ Trái cây Nam Bộ (Áp dụng khu vực Thành phố Hồ chí Minh)
Diễn ra từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2018 (7 ngày) tại Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra khu vực TP.HCM. Giảm giá 10 đến 20 loại trái cây từ 15% - 30% ...

Ưu đãi thành viên - Thêm ngàn điểm thưởng
Khách hàng thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim khi mua hàng trong khu tự chọn có bất kỳ sản phẩm và nhãn hàng tham gia chương trình sẽ được hệ thống điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của...