"Sinh nhật vàng - Ngàn ưu đãi" từ ngày 20/4 đến 23/4/2014
KHTT/TV/VIP mua sắm trong khu tự chọn với hóa đơn từ 500.000đ trở lên (đối với Co.opmart khu vực TP.HCM), hoặc trị giá từ 300.000đ trở lên (đối với Co.opmart ngoài khu vực TP.HCM) - sẽ nhận ngay 01 Phiếu...

Với hóa đơn 300.000đ mua ngay sản phẩm giá ưu đãi đặc biệt
Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 300.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng Chiết khấu thương mại) sẽ được mua 01 sản phẩm ưu đãi...