Khu vực
Danh sách cẩm nang
Tuần lễ Hàng nhãn riêng
Từ ngày 29/10/2014
Đến ngày 12/11/2014
Thân thương dáng Việt
Từ ngày 04/10/2014
Đến ngày 26/10/2014
Nhãn hiệu bán chạy tại Co.opmart
Từ ngày 17/09/2014
Đến ngày 01/10/2014
Hàng Việt - Giá đặc biệt (Đợt 2)
Từ ngày 11/09/2014
Đến ngày 14/09/2014
Tự hào Hàng Việt
Từ ngày 23/08/2014
Đến ngày 14/09/2014
Hàng Việt - Giá đặc biệt (Đợt 1)
Từ ngày 23/08/2014
Đến ngày 26/08/2014