10 năm giờ trái đất - ưu đãi x10
 
10 năm giờ trái đất - ưu đãi x10
Thời gian: duy nhất ngày 24/3/2018
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, HTVCo.op và Co.opSmile
Đối tượng: khách hàng thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ:
•  Khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu.
•  Đối với KH thẻ Bạc/ Vàng: Cứ mỗi 10 điểm mua hàng được tặng 10 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Không tính phần điểm mua hàng không làm tròn thành 10. Tối đa 100 điểm thưởng/ ngày.
•  Đối với KH thẻ Bạch Kim: Cứ mỗi 10 điểm mua hàng được tặng 10 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Không tính phần điểm mua hàng không làm tròn thành 10. Tối đa 200 điểm thưởng/ ngày.
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
  Tags: