25 Năm Sale bao ngầu điểm thưởng bao la
Thời gian: thứ 2, 3, 4 hằng tuần trong thời gian từ ngày 19/04 - 05/05/2021
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers, Co.opmart SCA, HTVCo.op và Finelife
Đối tượng: khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng hiện khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu:
Khách hàng Đồng/ Bạc tích lũy 40 điểm mua hàng được tặng 20 điểm thưởng. Mỗi khách hàng được tặng tối đa 1 lần/ ngày.
Khách hàng Vàng/ Bạch Kim tích lũy 40 điểm mua hàng được tặng 40 điểm thưởng. Mỗi khách hàng được tặng tối đa 1 lần/ ngày.
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
•  Điểm thưởng sẽ được cập nhật vào thẻ khách hàng sau khi kết thúc chương trình từ 7 - 10 ngày làm việc.
  Tags: