30 năm đồng hành triệu ưu đãi kép
 
30 năm đồng hành triệu ưu đãi kép
Thời gian tặng phiếu: ngày 27/4 và 28/4
Thời gian tặng điểm thưởng khi sử dụng phiếu: từ ngày 27/4 đến 15/5/2019
Thời gian sử dụng phiếu: đến hết ngày 31/5/2019
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Địa điểm sử dụng phiếu và được tặng điểm thưởng: quầy thu ngân các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers và HTVCo.op
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch kim mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với hóa đơn từ 600.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng ngay 01 phiếu mua hàng Saigon Co.op 30 năm trị giá 30.000đ. Hóa đơn từ 1.200.000đ tặng 02 Phiếu mua hàng Saigon Co.op 30 năm trị giá 30.000đ.
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị để tham gia chương trình
•  Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 02 phiếu / chương trình.
•  Từ ngày 27/4 đến 15/5/2019, khi khách hàng sử dụng phiếu mua hàng SGC 30 năm tại quầy thu ngân sẽ được hệ thống tự động cập nhật và tặng ngay điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo từng mức như sau:
- Khách hàng Bạc/ Vàng: được tặng 50 điểm thưởng/ 1 phiếu mua hàng SGC 30 năm
- Khách hàng Bạch Kim: được tặng 100 điểm thưởng/ 1 phiếu mua hàng SGC 30 năm
•  Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình Khách hàng Thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
 
  Tags: