8/3 mua sắm thật đã, quà thật vui
 
8/3 mua sắm thật đã, quà thật vui
Thời gian: ngày 03-04/3/2018
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra
Đối tượng: khách hàng nữ có thẻ khách hàng Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ:
•  Mỗi ngày trong thời gian thực hiện chương trình, 100 khách hàng nữ đầu tiên có hóa đơn mua sắm trong khu tự chọn từ 500.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 01 Phiếu mua hàng 50.000đ (sử dụng mua các sản phẩm May mặc).
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 01 Phiếu mua hàng/suốt chương trình.
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để tham gia chương trình.
•  Chương trình sẽ kết thúc khi đến khách hàng nữ thứ 100/ ngày tham gia.
  Tags: