Bộ phiếu quyền năng nhanh tay sắm tết
 
Bộ phiếu quyền năng nhanh tay sắm tết
Từ ngày 03/1 đến 16/1/2019
Thời gian nhận phiếu: từ ngày 03/1 đến 20/1/2019. Sau thời gian này, siêu thị không giải quyết cho mọi quyền lợi của khách hàng
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng có hóa đơn mua sắm trong khu tự chọn từ 1.600.000đ trở lên hoặc tổng giá trị tích lũy của các hóa đơn trong thời gian thực hiện chương trình từ 1.600.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 01 bộ phiếu gồm 02 phiếu mua hàng 30.000đ.
•  Bộ phiếu mua hàng 30.000đ gồm các loại sau:
  - Các Co.opmart/Co.opXtra khu vực TP.HCM:
   + 01 phiếu mua hàng Co.opmart trị giá 30.000đ
   + 01 phiếu mua hàng trị giá 30.000đ áp dụng: mua sản phẩm nước xả Downy dịu nhẹ hoặc mua sản phẩm bánh LU 708g
   + Chi tiết loại phiếu xem tại siêu thị.
- Các Co.opmart khu vực Tỉnh: 01 bộ phiếu sẽ bao gồm 02 phiếu mua hàng Co.opmart trị giá 30.000đ, áp dụng mua hàng Thực phẩm công nghệ.
•  Mỗi mã thẻ khách hàng nhận tối đa 02 bộ phiếu/ suốt chương trình.
•  Mỗi hóa đơn tích lũy trong chương trình phải có giá trị thanh toán tối thiểu là: 400.000đ (không tính phần thanh toán bằng Chiết khấu thương mại). Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ khách hàng).
•  Các hóa đơn tích lũy phải được mua tại cùng 01 siêu thị cùng 01 mã thẻ khách hàng.
•  Thời gian thanh toán của hóa đơn từ ngày 03/1 đến 16/1/2019.
•  Khi liên hệ đổi phiếu mua hàng, khách hàng vui lòng mang theo tất cả hóa đơn tích lũy là hóa đơn chính (không chấp nhận hóa đơn in lại), còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá.
  Tags: