Chương trình khuyến mãi cho chủ thẻ đồng thương hiệu Co.opmart - Vietcombank
 
Chương trình khuyến mãi cho chủ thẻ đồng thương hiệu Co.opmart - Vietcombank

Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 23/08/2018 đến hết 23/09/2018
Địa điểm khuyến mãi: Tất cả các siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên toàn quốc có lắp máy thanh toán thẻ của Vietcombank.
Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ ghi nợ đồng thương hiệu Co.opmart - Vietcombank
Nội dung ưu đãi:
•  Hoàn tiền 10% trên doanh số chi tiêu thẻ đạt từ 500.000 VNĐ trở lên.
•  Trong đó:
  - Áp dụng cho giao dịch thanh toán thẻ tại máy thanh toán thẻ của Vietcombank tại địa điểm khuyến mãi.
  - Số tiền trả thưởng tối đa: 200.000 VNĐ/Khách hàng/CIF đối với thẻ phát hành mới và tối đa 100.000 VNĐ/Khách hàng/CIF đối với thẻ hiện tại.
  - Áp dụng theo thể lệ chương trình. Chi tiết xem tại đây.
  Tags: