Chương trình "Nâng cấp độ, nhận điểm thưởng"
 
Chương trình "Nâng cấp độ, nhận điểm thưởng"
Thời gian: 28/11 - 18/12/2016
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng hiện ở cấp độ Thân thiết hoặc Thành viên khi đạt cấp độ mới trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu.
•  Đối với Khách hàng Thân thiết đạt Thành viên: được tặng 100 điểm thưởng.
•  Đối với Khách hàng Thành viên đạt VIP: được tặng 200 điểm thưởng.
•  Đối với Khách hàng Thân thiết đạt VIP: được tặng 500 điểm thưởng.
•  Mỗi mã thẻ khách hàng chỉ được nhận thưởng 1 lần, theo cơ cấu của cấp độ cao nhất đạt được trong suốt thời gian thực hiện chương trình.
•  Không áp dụng cho những trường hợp trả hàng dẫn đến việc giảm giá trị mua hàng và giảm xuống cấp độ cũ.
•  Điểm thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản thẻ của khách hàng chậm nhất là ngày 28/12/2016.
  Tags: