Chương trình "Trao tặng yêu thương"
 
Chương trình "Trao tặng yêu thương"

Thời gian: 07 & 08/03/2017
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thân thiết/Thành viên/VIP có hóa đơn mua sắm trong ngày trong khu tự chọn từ 500.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại và Phiếu giảm giá) sẽ được tặng 01 Phiếu giảm giá Hương sắc Việt trị giá 50.000đ dùng để mua các sản phẩm Hóa mỹ phẩm.
•  Mỗi khách hàng được tham gia nhận tối đa 02 phiếu/suốt chương trình.
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để tham gia chương trình.
•  Số lượng phiếu có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
  Tags: