Cơ hội duy nhất tăng nhanh cấp độ
 
Cơ hội duy nhất tăng nhanh cấp độ

Thời gian:từ ngày 01/11 đến 21/11/2018
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Đồng có từ 400 điểm mua hàng trở lên tính đến hết ngày 31/10/2018, trong thời gian 01 - 21/11/2018 có tham gia mua sắm với tổng giá trị mua hàng tích lũy >= 1.000.000đ sẽ được nâng lên cấp độ thẻ Bạc sau khi kết thúc chương trình.
•  Khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Bạc có từ 1400 điểm mua hàng trở lên tính đến hết ngày 31/10/2018, trong thời gian 01 - 21/11/2018 có tham gia mua sắm với tổng giá trị mua hàng tích lũy >= 1.000.000đ sẽ được nâng lên cấp độ thẻ Vàng sau khi kết thúc chương trình.
•  Mỗi mã thẻ khách hàng chỉ được nhận ưu đãi nâng cấp độ 1 lần trong thời gian thực hiện chương trình.
•  Việc xét điều kiện được tham gia chương trình của khách hàng sẽ tính theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước, là ngày 31/10/2018.
•  Việc xét nâng cấp độ sẽ được thực hiện trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc chương trình. Trước ngày 03/12 các quyền lợi và ưu đãi của khách hàng vẫn tính theo cấp độ cũ. Khách hàng sẽ được tính theo cấp độ mới từ ngày 03/12/2018.
  Tags: