Đăng ký thành viên - Thưởng thức quà ngon
Thời gian: Từ 03/06 - 16/06/2021
Khu vực áp dụng: Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opmartXtra toàn quốc
Đối tượng: Khách hàng đăng ký thẻ thành viên trong thời gian từ 03/06 - 16/06/2021
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng đăng ký thẻ thành viên mới được tặng 01 phiếu mua hàng trái cây 30.000đ
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 1 phần quà trong suốt chương trình.
•  Khách hàng phải đăng ký thẻ trước để đủ điều kiện tham gia chương trình.
  Tags: