Đăng ký thẻ ngay, quà liền tay
 
Đăng ký thẻ ngay, quà liền tay
Thời gian: ngày 19/5 - 01/6/2017
Địa điểm: Hệ thống Co.opmart và Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng đăng ký mới chương trình Khách hàng thân thiết và có mua sắm với hóa đơn từ 400.000đ trở lên trong ngày tại siêu thị đăng ký sinh hoạt sẽ được tặng 01 Phiếu mua hàng.
•  Đối với khách hàng có thẻ Công đoàn viên đăng ký mới chương trình Khách hàng thân thiết và có mua sắm với hóa đơn từ 400.000đ trở lên trong ngày tại siêu thị đăng ký sinh hoạt sẽ được tặng 01 Phiếu mua hàng 50.000đ. Khách hàng phải mang theo thẻ Công đoàn viên khi nhận Phiếu mua hàng.
•  Mỗi khách hàng đăng ký thẻ mới được nhận tối đa 01 Phiếu mua hàng/ suốt chương trình.
•  Khách hàng đăng ký sinh hoạt tại siêu thị nào chỉ nhận Phiếu mua hàng tại siêu thị đó.
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày, cùng mã thẻ khách hàng, tại cùng siêu thị (siêu thị đăng ký sinh hoạt) để nhận Phiếu mua hàng trong 1 lần.
•  Hóa đơn đã tham gia chương trình Đăng ký thẻ ngay, quà liền tay trong ngày 27 & 28/5/2017 không thể tham gia chương trình Vui tết thiếu nhi, quà hay cho bé.
•  Mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 trong 2 ưu đãi khi đăng ký thẻ mới (ưu đãi cho khách hàng có thẻ Công đoàn viên hoặc ưu đãi cho khách hàng không có thẻ Công đoàn viên).
  Tags: