Điểm thưởng bất tận từ nhãn hàng Nescafe
 
Điểm thưởng bất tận từ nhãn hàng Nescafe

Thời gian: từ ngày 04/3 đến 17/3/2017
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng Thành viên/VIP khi mua hàng trong khu tự chọn của siêu thị và có mua bất kỳ sản phẩm thuộc nhãn hàng Nescafe sẽ được hệ thống điện toán tự động tính và nhân 2 số điểm vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu chương trình.
•  Điểm thưởng được quy đổi dựa trên tổng giá trị mua hàng của các sản phẩm có cùng nhãn hàng và cùng quy cách (không tính phần tiền thanh toán bằng Phiếu chiết khấu thương mại hoặc Phiếu giảm giá).
•  Không tính phần tổng giá trị mua hàng không làm tròn thành 10.000 đồng.
•  Chương trình được áp dụng tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood & HTV Co.op.
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
  Tags: