Đổi chiết khấu thêm lựa chọn
 
Đổi chiết khấu thêm lựa chọn
Thời gian: từ ngày 25/1 đến 07/2/2018
Khách hàng hiện ở cấp độ Thành viên và VIP khi quy đổi 500 điểm tích lũy thành Chiết khấu thương mại sẽ được lựa chọn:
•  Nhận Chiết khấu thương mại trị giá 100.000 đồng theo thể lệ chương trình Khách hàng thân thiết.
•  Hoặc nhận Chiết khấu thương mại hợp tác giữa Co.opmart và Dutch Lady trị giá 120.000 đồng chỉ dùng mua sản phẩm Sữa tiệt trùng Dutch Lady hộp giấy 1 lít.
Địa điểm nhận phiếu: tại quầy Dịch vụ Khách Hàng của siêu thị Co.opmart hoặc Co.opXtra.
Địa điểm sử dụng phiếu: trong khu tự chọn của hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra.
Mỗi khách hàng nhận tối đa 03 Phiếu Chiết khấu thương mại Co.opmart - Dutch Lady trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
  Tags: