Đổi cũ lấy mới
 
Đổi cũ lấy mới
Thời gian: Từ ngày 23/3 đến 25/03/2018
Trong thời gian diễn ra chương trình khách hàng mang bếp gas mini đến đổi sẽ được mua ngay sản phẩm mới với giá ưu đãi
Mỗi sản phẩm cũ được mua 01 sản phẩm mới.
Sản phẩm cũ của thương hiệu bất kỳ nhưng phải cùng loại với sản phẩm mới.
Mỗi khách hàng chỉ được đổi tối đa 3 sản phẩm/lần.
Khi thanh toán sản phẩm đổi mới khách hàng vẫn được tham gia tích điểm chương trình Khách hàng Thành viên.
  Tags: