Gắn bó thân thiết ưu đãi gia tăng
 
Gắn bó thân thiết ưu đãi gia tăng
Thời gian: thứ 3 hằng tuần, ngày 21, 28/8 và 04/9
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers và HTVCo.op
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim khi mua hàng có hóa đơn từ 210.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu:
  - Thẻ Bạch Kim x3 số điểm, tối đa 400 điểm thưởng/ ngày
- Thẻ Bạc/ Vàng x2 số điểm, tối đa 300 điểm thưởng/ ngày
•  Không áp dụng cho trường hợp cộng dồn hóa đơn.
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
•  Việc tặng điểm thưởng sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản thẻ cho khách hàng trong vòng 05 ngày sau khi kết thúc chương trình.
  Tags: