Gắn bó thân thiết, ưu đãi gia tăng
 
Gắn bó thân thiết, ưu đãi gia tăng

Thời gian:từ ngày 01/11 đến 21/11/2018
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Vàng/ Bạch Kim khi mua hàng có hóa đơn từ 500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) vào các ngày khác nhau, trong suốt thời gian thực hiện chương trình, sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu:
  - Ưu đãi 1: Có hóa đơn mua hàng >= 500.000đ lần thứ ba tặng 50 điểm thưởng sau khi mua hàng.
  - Ưu đãi 2: Có hóa đơn mua hàng >= 500.000đ lần thứ tư tặng 100 điểm thưởng sau khi mua hàng.
•  Mỗi mã thẻ khách hàng nhận tối đa 02 mức ưu đãi trong suốt chương trình.
•  Điểm thưởng được tính trên từng hóa đơn riêng lẻ.
•  Các hóa đơn phải khác ngày mua sắm.
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
•  Việc tặng điểm thưởng sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản thẻ cho khách hàng trong vòng 05 ngày sau khi kết thúc chương trình.
•  Không áp dụng cho những trường hợp trả hàng dẫn đến việc giảm giá trị mua hàng.
  Tags: