Giá sốc giảm tận gốc
Thời gian: Từ 29/09 - 12/10/2022 
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA và Co.opXtra; Các kênh online: website, app Saigon Co.op, zalo, giao hàng tận nhà và các kênh online khác.
 Xem chi tiết ưu đãi dưới đây:
 
 
  Tags: