Giờ vàng săn hàng đặc biệt
 
Giờ vàng săn hàng đặc biệt
Thời gian: các ngày thứ hai đến thứ năm, từ 05/11 - 08/11 và 12/11 - 15/11/2018
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn trong ngày từ 200.000đ trở lên, không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được mua 01 sản phẩm đặc biệt trong ngày (hóa đơn 400.000đ được mua 02 sản phẩm, 600.000đ được mua 03 sản phẩm...).
•  Chỉ áp dụng với hóa đơn chính của khách hàng, không áp dụng với hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của thu ngân).
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để được mua sản phẩm đặc biệt trong giờ vàng.
•  Hóa đơn tham gia chương trình và thanh toán sản phẩm đặc biệt, vẫn được tham gia tích điểm chương trình Khách hàng Thành viên nhưng không được tham gia các chương trình khuyến mãi khác.
•  Chi tiết sản phẩm Giờ vàng săn hàng đặc biệt, từ ngày 5/11 đến 8/11/2018:
      • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart TPHCM
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Bắc
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Đông Nam Bộ
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Tây Nam Bộ
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Trung
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Tây Nguyên
  Tags: