Giữ vững cấp độ - Tặng ngàn điểm thưởng
 
Giữ vững cấp độ - Tặng ngàn điểm thưởng
Thời gian: từ 26/11 - 15/12/2020
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Finelife, Co.opmart SCA, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers và HTV Co.op.
Thể lệ chương trình:
•  Đến hết ngày 15/12/2020, khách hàng đạt đủ điều kiện duy trì cấp độ thẻ thành viên theo thể lệ Khách hàng thành viên năm 2020 được hưởng các ưu đãi hấp dẫn.
•  Tính đến hết ngày 25/11/2020, khách hàng Bạc có từ 800 điểm mua hàng trở lên đạt điều kiện được tặng 30 điểm.
•  Tính đến hết ngày 25/11/2020, khách hàng Vàng có từ 1.800 điểm mua hàng trở lên đạt điều kiện được tặng 60 điểm.
•  Tính đến hết ngày 25/11/2020, khách hàng Bạch Kim từ 4.800 điểm mua hàng trở lên đạt điều kiện được tặng 100 điểm.
•  Mỗi mã thẻ khách hàng chỉ được nhận ưu đãi điểm thưởng 1 lần trong thời gian thực hiện chương trình.
•  Điểm thưởng sẽ được cộng cho khách hàng sau 7 ngày kết thúc chương trình.
  Tags: