Khai trường rộn ràng
 
Khai trường rộn ràng

Thời gian: ngày 22 - 23/7/2017
Địa điểm: Hệ thống Co.opmart và Co.opXtra
Đối tượng: khách hàng là KHTT/TV/VIP
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng Thân thiết/ Thành viên và VIP mua sắm trong khu tự chọn với hóa đơn từ 500.000 đồng trong ngày trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng ngay 05 quyển vở Hàng nhãn riêng Co.opmart thiết kế bìa đặc biệt. Hóa đơn 1.000.000đ được tặng 10 quyển vở.
•  Khách hàng được tặng tối đa 10 quyển vở/suốt chương trình.
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ KH) để tham gia chương trình.
•  Số lượng quà tặng có hạn.
  Tags: