Không gian Xanh - Bếp sạch nhà mát
 
Không gian Xanh - Bếp sạch nhà mát
Thời gian: ngày 24 & ngày 25/6/2017 (2 ngày)
Địa điểm: Hệ thống Co.opmart và Co.opXtra
Đối tượng: KHTT/ TV/ VIP
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng ngay quà tặng số 1 là Nước lau sàn Co.opmart Bạc Hà 1.8L. Với hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng ngay quà tặng số 2 là Nước rửa chén Co.opmart hương chanh 4L.
•  Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 (một) loại quà/Hóa đơn và được tham gia tối đa 2 lần trong ngày.
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ KH) để tham gia chương trình.
•  Đối với KH đăng ký mới chương trình KHTT, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình
  Tags: