Mua 1 tặng 1 tiết kiệm tối đa
 
Mua 1 tặng 1 tiết kiệm tối đa
Thời gian: từ ngày 04/1 đến 06/1/2019
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn trong ngày từ 400.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được lựa chọn mua 01 sản phẩm và được tặng ngay 01 sản phẩm cùng loại.
•  Hóa đơn từ 800.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại sẽ được lựa chọn mua 02 sản phẩm và được tặng ngay 02 sản phẩm cùng loại.
•  Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 sản phẩm/hóa đơn.
•  Chỉ áp dụng với hóa đơn chính trong ngày của khách hàng, không áp dụng với hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của thu ngân).
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để được tham gia chương trình.
•  Chi tiết sản phẩm Mua 1 tặng 1:
      • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart TPHCM
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Bắc
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Đông Nam Bộ
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Tây Nam Bộ
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Trung
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Tây Nguyên
  Tags: