Mua càng nhiều - Thưởng càng cao
 
Mua càng nhiều - Thưởng càng cao
Thời gian: từ ngày 23/10 đến 03/11/2017
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, HTVCo.op và Co.opSmile
Đối tượng: khách hàng Thành viên/ VIP có hóa đơn từ 400.000đ trở lên
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng có phát sinh hóa đơn mua sắm trong khu tự chọn từ 400.000 đồng (tính riêng trên mỗi hóa đơn, không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) trong thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận điểm thưởng vào tài khoản thẻ như sau:
•  Lần thứ 1 → khách hàng sẽ được tặng 20 Điểm Thưởng.
Lần thứ 2 → khách hàng sẽ được tặng 30 Điểm Thưởng.
Từ lần thứ 3 trở đi → khách hàng sẽ được tặng 50 Điểm Thưởng cho mỗi hóa đơn.
•  Ví dụ : Khách hàng A (đủ điều kiện tham gia chương trình) mua 2 hóa đơn như sau:
Hóa đơn số 1 mua vào ngày 23/10/2017 với số tiền 500.000 đồng.
Hóa đơn số 2 mua vào ngày 29/10/2017 với số tiền 800.000 đồng.
Vậy khi kết thúc chương trình, tổng Điểm thưởng mà khách hàng nhận được là 50 Điểm thưởng (trong đó 20 Điểm thưởng của hóa đơn số 1 và 30 Điểm thưởng của hóa đơn số 2).
•  Điểm thưởng sẽ được cộng vào tài khoản thẻ của khách hàng sau 5 ngày kết thúc chương trình.
•  Điểm thưởng tính riêng trên mỗi hóa đơn.
  Tags: