Mua nhiều ưu đãi lớn
 
Mua nhiều ưu đãi lớn
Thời gian:
- Đợt 1: từ ngày 04/11 đến 10/11
- Đợt 2: từ ngày 11/11 đến 20/11
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Hình thức:
•  Trong thời gian diễn ra chương trình, ngành hàng Thực phẩm công nghệ, Đồ dùng, May mặc, Hàng nhãn riêng, Hóa phẩm giảm giá hấp dẫn khi khách hàng mua sản phẩm thứ 2 cùng loại/ trên 1 hóa đơn, áp dụng sản phẩm thứ 4, 6…
•  Ví dụ:
Sản phẩm thứ 1: giá 20.000đ. Sản phẩm thứ 2: giá ưu đãi 10.000đ
Sản phẩm thứ 3: giá 20.000đ. Sản phẩm thứ 4: giá ưu đãi 10.000đ
•  Quý khách hàng có thể xem chi tiết sản phẩm Mua nhiều ưu đãi lớn (Đợt 1) tại đây:
      • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart TPHCM
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Bắc
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Đông Nam Bộ
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Tây Nam Bộ
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Trung
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Tây Nguyên
•  Quý khách hàng có thể xem chi tiết sản phẩm Mua nhiều ưu đãi lớn (Đợt 2) tại đây:
      • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart TPHCM
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Bắc
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Đông Nam Bộ
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Tây Nam Bộ
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Trung & Tây Nguyên
  Tags: