Mua sắm hăng say, Phiếu liền tay
Thời gian: Ngày 15-16/2/2020
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra. Co.opmart SCA
Dành khách hàng có thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng có hóa đơn mua sắm trong ngày trong khu tự chọn từ 500.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng Phiếu mua hàng (PMH) theo cơ cấu:
• Hóa đơn >= 500.000đ tặng 01 PMH 30.000đ
• Hóa đơn >= 1.000.000đ tặng 02 PMH 30.000đ
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 02 PMH/ trong suốt 02 ngày thực hiện
•  Áp dụng cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để tham gia chương trình.
•  Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình Khách hàng Thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
•  Thể lệ chi tiết xem tại siêu thị
  Tags: