Mua sắm vui vẻ - Chạm thẻ tặng quà
 
Mua sắm vui vẻ - Chạm thẻ tặng quà
Thời gian: Từ ngày 01/03 - 31/5/2018
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra có lắp đặt POS VietinBank
Ưu đãi phát hành, kích hoạt thẻ
•  Miễn phí phát hành mới
•  Miễn phí phát hành lại
•  Miễn phí thường niên năm đầu tiên
Ưu đãi chi tiêu
•  Khách hàng mua sắm tại siêu thị và thanh toán bằng thẻ Visapaywave Vietinbank - Saigon Co.op qua POS của Vietinbank với mỗi giao dịch từ 1.000.000đ sẽ được hoàn tiền 100.000đ
•  Giá trị ưu đãi tối đa đối với thẻ hạng Platium là 300.000đ/tài khoản thẻ/chương trình
•  Giá trị ưu đãi tối đa đối với thẻ hạng chuẩn là 200.000đ/tài khoản thẻ/chương trình
•  Không áp dụng cho các trường hợp gộp nhiều giao dịch
•  Giá trị giải thưởng có hạn chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. Khách hàng vui lòng theo dõi thông báo tại quầy DVKH siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
•  Khách hàng được chi thưởng trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc chương trình.
  Tags: