Mua sắm xanh nhanh tay tiết kiệm
 
Mua sắm xanh nhanh tay tiết kiệm
Thời gian: ngày 17/3 & 18/3/2018
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Đối tượng: khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ:
•  Khách hàng có hóa đơn mua sắm trong ngày trong khu tự chọn từ 500.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) và có sử dụng túi môi trường bất kỳ sẽ được tặng 01 Phiếu mua hàng thực phẩm tươi sống 30.000đ.
Khách hàng có hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên sẽ được tặng 02 Phiếu mua hàng thực phẩm tươi sống 30.000đ.
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 02 phiếu /suốt chương trình
•  Trong thời gian diễn ra chương trình, 100 khách hàng có thẻ đầu tiên/ ngày có hóa đơn mua sắm trong khu tự chọn sẽ được tặng 01 túi môi trường xanh Co.opmart. Mỗi khách hàng nhận 01 túi/ suốt chương trình.
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để tham gia chương trình.
•  Số lượng phiếu có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
•  Phiếu mua hàng TPTS có giá trị sử dụng từ ngày 17/3 đến ngày 17/4/2018.
  Tags: