Mua sắm xanh - Nhanh rinh quà
 
Mua sắm xanh - Nhanh rinh quà
Thời gian: ngày 03 & ngày 04/6/2017 (2 ngày)
Địa điểm: Hệ thống Co.opmart và Co.opXtra
Đối tượng: KHTT/ TV/ VIP
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng ngay 01 phần quà loại 1 là 01 Phiếu mua hàng 30.000đ + 01 Phiếu ưu đãi xanh. Với hóa đơn từ 1.000.000 đồng trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng ngay 01 phần quà loại 2 là 01 Phiếu mua hàng 50.000đ + 01 Phiếu ưu đãi xanh và 01 túi môi trường Co.opmart.
•  Mỗi mã thẻ khách hàng chỉ được nhận 01 loại quà/1 lần tham gia/Hóa đơn và được tham gia tối đa 2 lần trong suốt chương trình.
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ KH) để tham gia chương trình.
•  Đối với KH đăng ký mới chương trình KHTT, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình
•  Phiếu không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Khách hàng phải sử dụng hết giá trị của phiếu. Siêu thị có quyền từ chối không chấp nhận thanh toán nếu khách hàng không sử dụng hết giá trị của phiếu.
•  Sử dụng phiếu ưu đãi xanh: Từ ngày 12/06 đến 18/06/2017
•  Khách hàng sử dụng Phiếu Ưu đãi xanh mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với hóa đơn từ 300.000 đồng trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 01 Phiếu mua hàng 30.000đ dùng để mua Thực phẩm Công nghệ.
•  Mỗi mã thẻ khách hàng nhận tối đa 02 Phiếu mua hàng 30.000đ/ trong suốt chương trình.
  Tags: