Nâng cấp độ - Nhận ưu đãi
 
Nâng cấp độ - Nhận ưu đãi

Thời gian tham gia: từ ngày 11/12 đến 27/12/2017
Thời gian nhận ưu đãi: từ ngày 11/12 đến 28/12/2017
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Đối tượng: khách hàng Thân thiết và Thành viên
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thân thiết/Thành viên mua sắm và đạt cấp độ thẻ mới và có hóa đơn mua hàng thỏa điều kiện sẽ nhận được ưu đãi theo cơ cấu sau:
  Mức 1: Khách hàng thân thiết (tính đến hết ngày 10/12/2017) nâng cấp lên thẻ Thành viên và có hóa đơn mua hàng từ 500.000đ trở lên trong thời gian diễn ra chương trình (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại): được tặng 01 Phiếu mua hàng 50.000đ.
  Mức 2: Khách hàng Thành viên (tính đến hết ngày 10/12/2017) nâng cấp lên thẻ VIP và có có hóa đơn mua hàng từ 500.000đ trở lên trong thời gian diễn ra chương trình (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại): được tặng 01 Phiếu mua hàng 50.000đ.
•  Không áp dụng hóa đơn cộng dồn. Mỗi mã thẻ khách hàng chỉ được nhận 01 mức ưu đãi / lần/ suốt chương trình.
•  Hóa đơn tham gia chương trình không tham gia chương trình khuyến mãi khác và ngược lại.
•  Không áp dụng cho những trường hợp trả hàng dẫn đến việc giảm giá trị mua hàng và giảm xuống cấp độ cũ.
•  Thời hạn sử dụng phiếu: đến hết ngày 31/01/2018.
•  Điểm tích lũy được cập nhật 24h kể từ khi khách hàng phát sinh giao dịch nên ngày đạt cấp độ sẽ được chương trình ghi nhận vào ngày hôm sau.
  Tags: