Đăng ký thẻ ngay quà trao tay
 
Đăng ký thẻ ngay quà trao tay
Thời gian: từ ngày 03/6 đến ngày 25/6/2017
Địa điểm: Hệ thống Co.opmart và Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng đăng ký mới chương trình KHTT và mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với hóa đơn từ 400.000 đồng trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng ngay 01 Phiếu mua hàng 30.000đ.
•  Mỗi mã thẻ KHTT nhận tối đa 01 (một) Phiếu mua hàng/trong suốt chương trình.
•  Khách hàng tham gia chương trình tại siêu thị đăng ký sinh hoạt.
•  Mỗi mã thẻ KHTT nhận tối đa
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ KH) để tham gia chương trình.
•  Phiếu không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được tham gia các chương trình khuyến mãi khác.
•  Xem thêm chi tiết tại siêu thị.
  Tags: