Ngàn điểm thưởng thay lời chúc xuân
 
Ngàn điểm thưởng thay lời chúc xuân
Thời gian: từ ngày 25/1 đến 15/02/2018
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, HTVCo.op và Co.opSmile
Đối tượng: khách hàng Thành viên/ VIP có hóa đơn từ 500.000đ trở lên
Thể lệ:
•  Khách hàng hiện ở cấp độ Thành viên, VIP khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu.
•  Đối với KH Thành viên: cứ mỗi 50 điểm mua hàng được tặng 30 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Tối đa 150 điểm thưởng/ suốt chương trình.
•  Đối với KH VIP: cứ mỗi 50 điểm mua hàng được tặng 40 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Tối đa 200 điểm thưởng/ suốt chương trình.
•  Không tính phần điểm mua hàng không làm tròn thành 50. Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
  Tags: