Ngàn điểm thưởng thay lời chúc xuân
 
Ngàn điểm thưởng thay lời chúc xuân
Thời gian: từ ngày 17/1 đến 31/1/2019
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, HTVCo.op, Cheers và Co.opSmile
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Bạc/Vàng/Bạch kim khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu.
•  Đối với KH Bạc: cứ mỗi 50 điểm mua hàng được tặng 20 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Tối đa 100 điểm thưởng/ ngày
•  Đối với KH Vàng: cứ mỗi 50 điểm mua hàng được tặng 30 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Tối đa 150 điểm thưởng/ ngày
•  Đối với KH Bạch Kim: cứ mỗi 50 điểm mua hàng được tặng 50 điểm thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Tối đa 250 điểm thưởng/ ngày
•  Không tính phần điểm mua hàng không làm tròn thành 50. Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
  Tags: