Ngập tràn quà tặng - Đón năm học mới
Thời gian: từ ngày 13, 14/07/2019
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.op Xtra
Áp dụng cho khách hàng có thẻ Đồng/Bạc/Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với hóa đơn trong ngày từ 500.000đ trở lên (Không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại), khách hàng sẽ được tặng Phiếu mua hàng theo giá trị hóa đơn:
- Hóa đơn từ 500.000đ tặng 01 Phiếu mua hàng mua hàng 30.000đ.
- Hóa đơn từ 1.000.000đ tặng 02 Phiếu mua hàng mua 30.000đ.
•  Phiếu mua hàng chỉ áp dụng khi mua các sản phẩm ngành hàng đồ dùng, may mặc.
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 2 phiếu trong suốt thời gian thực hiện chương trình.
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ khách hàng) để tham gia chương trình.
•  Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình Khách hàng Thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
  Tags: