Nhận phiếu 30.000đ - Mua hàng chất lượng
Thời gian: ngày 5 & 6/10/2019
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng Đồng/Bạc/Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn với hóa đơn trong ngày từ 500.000đ trở lên (Không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 1 Phiếu mua hàng 30.000đ; Hóa đơn từ 1.000.000đ tặng 02 Phiếu mua hàng 30.000đ.
•  Phiếu mua hàng chỉ áp dụng khi mua các sản phẩm ngành hàng Hàng nhãn riêng trong khu tự chọn (bao gồm hàng Thực phẩm tươi sống của Hàng nhãn riêng)
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 2 phiếu trong suốt thời gian thực hiện chương trình.
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ khách hàng) để tham gia chương trình.
•  Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình Khách hàng Thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
  Tags: