Nhận quà cảm xúc cả nhà thích mê

Thời gian: Ngày 05, 06/11/2020
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA và Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với hóa đơn từ 600.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 1 phiếu mua hàng 30.000đ; hóa đơn từ 1.200.000đ trở lên được tặng 2 phiếu mua hàng 30.000đ.
•  Vào các ngày thứ 7, chủ nhật trong thời gian từ 05/11 - 25/11/2020, khách hàng sử dụng lại phiếu mua hàng này sẽ được tặng 1 móc khóa cảm xúc.
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 2 phiếu mua hàng trong suốt chương trình.
•  Áp dụng cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị cùng mã thẻ để tham gia chương trình.
•  Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình khách hàng thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
  Tags: