Quà tặng cho Quý cô hoàn mỹ
 
Quà tặng cho Quý cô hoàn mỹ
Thời gian: ngày 19 & 20/10
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng Chiết khấu thương mại) nhận ngay 01 phiếu mua hàng 30.000đ áp dụng mua hàng hóa mỹ phẩm.
•  Khách hàng có trị giá hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên nhận ngay 02 phiếu mua hàng 30.000đ.
•  Mỗi khách hàng tham gia chương trình nhận tối đa 02 phiếu mua hàng trong suốt thời gian thực hiện chương trình.
•  Áp dụng cộng dồn hóa đơn trong ngày, tại cùng siêu thị và cùng mã thẻ khách hàng.
•  Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình Khách hàng Thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
  Tags: