Quà tặng mừng ngày Hợp tác xã Việt Nam

Thời gian: 11/4/2021
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với hóa đơn từ 500.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 1 Dầu Cooking Coop Select 1L; hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên được tặng 2 Dầu Cooking Coop Select 1L.
•  Mỗi khách hàng nhận tối đa 2 Dầu Cooking Coop Select 1L trong suốt chương trình.
•  Áp dụng cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị cùng mã thẻ để tham gia chương trình.
•  Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình khách hàng thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
  Tags: