Quà tặng tri ân
 
Quà tặng tri ân
Thời gian: ngày 01 và 02/11/2018
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng Chiết khấu thương mại) nhận ngay 01 bộ phiếu mua hàng.
•  Khách hàng có trị giá hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên nhận ngay 02 bộ phiếu mua hàng.
•  Mỗi khách hàng tham gia chương trình nhận tối đa 02 bộ phiếu mua hàng trong suốt thời gian thực hiện chương trình
•  Áp dụng cộng dồn hóa đơn trong ngày, tại cùng siêu thị và cùng mã thẻ khách hàng.
•  01 bộ Phiếu mua hàng gồm 02 phiếu mua hàng trị giá 30.000đ/phiếu. Trong đó:
  - 01 Phiếu mua hàng trị giá 30.000đ được áp dụng mua tất cả các sản phẩm trong khu tự chọn vào tất cả các ngày từ ngày 01/11 đến ngày 05/12/2018.
  - 01 Phiếu mua hàng trị giá 30.000đ được áp dụng khi khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 500.000đ trở lên vào các ngày thứ hai đến thứ năm hàng tuần, từ 01/11 đến 21/11/2018.
  Tags: