Quà xuân sung túc - Mang tết đủ đầy
 
Quà xuân sung túc - Mang tết đủ đầy
Thời gian:
₋ Thời gian tích lũy hóa đơn: từ ngày 11/1 đến 24/1/2018
₋ Thời gian nhận phiếu mua hàng: từ ngày 11/1 đến 25/1/2018.
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra
Đối tượng: Khách hàng Thân thiết/ Thành viên/ VIP
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng có hóa đơn mua sắm trong khu tự chọn từ 3.000.000đ trở lên hoặc tổng giá trị tích lũy của các hóa đơn trong thời gian thực hiện chương trình từ 3.000.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 02 phiếu mua hàng 50.000đ.
•  Khách hàng có hóa đơn mua sắm trong khu tự chọn từ 5.000.000đ trở lên hoặc tổng giá trị tích lũy của các hóa đơn trong thời gian thực hiện chương trình từ 5.000.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng 03 phiếu mua hàng 50.000đ
•  Khách hàng nhận tối đa 01 phần quà/ suốt chương trình.
•  Mỗi hóa đơn tích lũy trong chương trình phải có giá trị thanh toán tối thiểu là: 500.000đ (không tính phần thanh toán bằng CKTM).
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ khách hàng).
•  Các hóa đơn tích lũy phải được mua tại cùng 01 siêu thị cùng 01 mã thẻ khách hàng.
•  Các hóa đơn đã tham gia chương trình khuyến mãi khác sẽ không được tham gia chương trình "Quà xuân sung túc mang tết đủ đầy" và ngược lại.
•  Thời gian thanh toán của hóa đơn từ ngày 11/1 đến 24/1/2018.
•  Khách hàng phải xuất trình thẻ KHTT/TV/VIP cho nhân viên thu ngân khi thanh toán.
•  Khi liên hệ đổi phiếu mua hàng, khách hàng vui lòng mang theo tất cả hóa đơn tích lũy là hóa đơn chính (không chấp nhận hóa đơn in lại), còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá.
  Tags: