Rạng rỡ nhan sắc Việt
 
Rạng rỡ nhan sắc Việt
Thời gian: Ngày 08 và 09/3/2018
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra
Đối tượng: khách hàng có thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ:
•  Khi khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với hóa đơn trong ngày từ 500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) khách hàng sẽ được tặng ngay 01 Phiếu mua hàng theo giá trị hóa đơn:
•  Hóa đơn từ 500.000đ tặng 01 Phiếu mua hàng trị giá 30.000đ
•  Hóa đơn từ 1.000.000đ tặng 02 Phiếu mua hàng trị giá 30.000đ
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 2 Phiếu mua hàng trong suốt thời gian thực hiện chương trình
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ khách hàng) để tham gia chương trình.
•  Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình Khách hàng Thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
  Tags: