Rộn ràng Giáng sinh, Rộn ràng điểm thưởng
 
Rộn ràng Giáng sinh, Rộn ràng điểm thưởng
Thời gian:Từ ngày 12/12 đến 25/12/2016
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng Thành viên/VIP khi mua hàng trong khu tự chọn và có mua bất kỳ sản phẩm thuộc các nhãn hàng bên dưới sẽ được hệ thống điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng theo cơ cấu chương trình.
•  Điểm thưởng được quy đổi dựa trên Tổng giá trị mua hàng của các sản phẩm có cùng nhãn hàng và cùng quy cách (không tính phần thanh toán bằng Phiếu Chiết khấu thương mại hoặc Phiếu Giảm giá). Không tính phần tổng giá trị mua hàng không làm tròn thành 10.000đ.
 
  Tags: