Siêu thị Việt - Ưu đãi thật tuyệt
Thời gian:
- Thời gian tặng phiếu: 15,16/04/2021, hạn sử dụng phiếu đến hết ngày 31/5/2021
- Thời gian tặng điểm khi sử dụng phiếu: 15/04 đến 05/05/2021
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA và Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với hóa đơn từ 500.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại và sản phẩm bia) sẽ được tặng 1 phiếu mua hàng 30.000đ; hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên được tặng 2 phiếu mua hàng 30.000đ. Từ ngày 15/04 đến hết ngày 05/05/2021, khách hàng quay lại sử dụng phiếu được tặng 25 điểm/ phiếu.
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 2 phiếu mua hàng trong suốt chương trình.
•  Áp dụng cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị cùng mã thẻ để tham gia chương trình.
•  Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình khách hàng thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.
  Tags: