Siêu ưu đãi
 
Siêu ưu đãi
Thời gian:
- Đợt 1: 10, 11, 12/11/2017
- Đợt 2: 17, 18, 19/11/2017
- Đợt 3: 24, 25, 26/11/2017
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
•  Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn trong ngày từ 400.000đ trở lên, không tính phần tiền thanh toán bằng Chiết khấu thương mại, sẽ được mua 01 sản phẩm siêu ưu đãi trong ngày (hóa đơn 800.000đ được mua 02 sản phẩm, 1.200.000đ được mua 03 sản phẩm,...).
•  Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 sản phẩm/hóa đơn.
•  Chỉ áp dụng với hóa đơn chính của khách hàng, không áp dụng với hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của thu ngân).
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để được mua sản phẩm siêu ưu đãi.
•  Chương trình áp dụng với cả khách hàng mua sắm tại các quầy tự doanh của siêu thị với trị giá hóa đơn trong ngày từ 400.000đ trở lên. Mỗi hóa đơn quầy tự doanh mua tối đa 01 sản phẩm Siêu ưu đãi. Áp dụng cộng dồn tối đa 3 hóa đơn quầy tự doanh.
•  Hóa đơn thanh toán sản phẩm siêu ưu đãi, khách hàng vẫn được tham gia tích điểm chương trình KHTT và các chương trình khuyến mãi khác.
•  Không áp dụng cho khách hàng mua số lượng lớn. Số lượng có hạn (sản phẩm khuyến mãi có thể thay đổi khi hết hàng).
•  Quý khách hàng có thể xem chi tiết sản phẩm Siêu ưu đãi (Đợt 1) tại đây:
      • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart TPHCM
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Bắc
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Đông Nam Bộ
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Tây Nam Bộ
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Trung
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Tây Nguyên
•  Quý khách hàng có thể xem chi tiết sản phẩm Siêu ưu đãi (Đợt 2) tại đây:
      • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart TPHCM
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Bắc
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Đông Nam Bộ
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Tây Nam Bộ
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Trung & Tây Nguyên
•  Quý khách hàng có thể xem chi tiết sản phẩm Siêu ưu đãi (Đợt 3) tại đây:
      • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart TPHCM
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Bắc
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Đông Nam Bộ
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Tây Nam Bộ
    • Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Trung & Tây Nguyên
  Tags: