Sống xanh sống khỏe tặng Ưu đãi kép
Thời gian: Ngày 13-14/6/2020
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA và Co.opXtra
Dành khách hàng có thẻ Đồng/ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng có hóa đơn mua sắm trong ngày trong khu tự chọn từ 400.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) và có mua 1 sản phẩm bất kỳ của những Nhà tài trợ Xanh sẽ được tặng 01 Phiếu mua hàng 30.000đ.
•  Khách hàng có hóa đơn mua sắm trong ngày trong khu tự chọn từ 800.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) và có mua 2 sản phẩm bất kỳ của những Nhà tài trợ Xanh sẽ được tặng 02 Phiếu mua hàng 30.000đ.
•  Mỗi khách hàng được nhận tối đa 02 phiếu mua hàng/ ngày.
•  Áp dụng cộng dồn hóa đơn chính cùng mã thẻ, trong ngày tại cùng một siêu thị, để tham gia chương trình.
•  Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình Khách hàng Thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình
•  Hóa đơn tham gia chương trình "Sống xanh sống khỏe tặng ưu đãi kép" vẫn được tham gia chương trình mua hàng Siêu ưu đãi trong ngày.
  Tags: