Sử dụng thẻ Visa, nhận ngay quà hấp dẫn
 
Sử dụng thẻ Visa, nhận ngay quà hấp dẫn
Thời gian: từ 11/09 đến 11/10/2017
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Đối tượng: KHTT/TV/VIP có sử dụng thẻ Visa
Thể lệ chương trình:
•  Khách hàng là KHTT/TV/VIP mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị và thanh toán bằng thẻ Visa cho mỗi hóa đơn trong ngày từ 1.500.000đ trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại và phiếu giảm giá) sẽ được tặng 01 bộ hộp thủy tinh Co.opmart.
•  Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị và cùng mã thẻ KH để nhận quà tặng trong 1 lần, tất cả hóa đơn hợp lệ phải được thanh toán bằng thẻ Visa.
•  Mỗi khách hàng nhận tối đa 03 quà tặng trong suốt thời gian thực hiện chương trình.
•  Hóa đơn hợp lệ để tham gia chương trình phải là hóa đơn chính, có chữ ký của thu ngân xác nhận "thanh toán bằng thẻ Visa". Trong trường hợp sử dụng hóa đơn in lại, phải được ghi chú rõ "thay thế hóa đơn chính" và có chữ ký của thu ngân xác nhận "thanh toán bằng thẻ Visa".
•  Khách hàng nhận quà tặng phải mang theo hóa đơn hợp lệ + thẻ Visa + giấy thanh toán "Cardholder Copy" và thẻ KHTT/TV/VIP có tên chủ thẻ trùng với tên đăng ký trên thẻ Visa sử dụng để thanh toán (NV siêu thị chỉ đối chiếu thông tin không giữ lại hóa đơn hay giấy "Cardholder Copy" của khách hàng).
•  Lưu ý:
- Áp dụng với tất cả các loại thẻ Visa (Credit và Debit) của tất cả các ngân hàng phát hành
- Không áp dụng với các loại thẻ khác (Master, JCB, Amex,...)
- Chủ thẻ Visa phải đồng thời có thẻ KHTT/TV/VIP
•  Số lượng quà tặng có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết quà.
•  Chỉ áp dụng tại khu vực TP.Hồ Chí Minh.
  Tags: