Tái sử dụng tạo tương lai
 
Tái sử dụng tạo tương lai
Thời gian: ngày 02, 09/08/2018
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Đối tượng: khách hàng thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
Hãy đồng hành cùng hệ thống Co.opmart và Co.opXtra trong việc tái sử dụng túi môi trường nhằm góp phần hạn chế rác thải và nhận thêm ưu đãi điểm thưởng theo thể lệ chương trình như sau:
•  Khách hàng Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn, với giá trị hóa đơn bất kỳ và có sử dụng túi môi trường Co.opmart các loại, khi thực hiện thanh toán tại quầy thu ngân sẽ tặng 10 điểm thưởng/ hóa đơn vào tài khoản thẻ của khách hàng.
•  Tối đa 10 điểm thưởng/ hóa đơn
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
  Tags: