Tái sử dụng, tạo tương lai
 
Tái sử dụng, tạo tương lai

Thời gian: thứ 5 định kỳ hằng tuần (ngày 08/10 và 15/10/2020)
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra, Co.opFood, Co.op Smile, Cheers, Fine Life và HTV Coop
Đối tượng: khách hàng thẻ Bạc/ Vàng/ Bạch Kim
•  Khách hàng Bạc/ Vàng/ Bạch Kim mua sắm trong khu tự chọn, với giá trị hóa đơn bất kỳ và có sử dụng túi môi trường Co.opmart các loại, khi thực hiện thanh toán tại quầy thu ngân sẽ tặng 10 điểm thưởng/ hóa đơn vào tài khoản thẻ của khách hàng.
•  Tối đa 20 điểm thưởng/ khách hàng/ ngày.
•  Việc xét điểm thưởng sẽ căn cứ theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước.
  Tags: