Tăng nhanh cấp độ - Tha hồ săn ưu đãi
 
Tăng nhanh cấp độ - Tha hồ săn ưu đãi
Thời gian: 24/10 - 13/11/2019
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers và HTVCo.op.
Dành cho khách hàng thẻ Đồng/ Bạc
Thể lệ chương trình:
•  Tính đến hết ngày 23/10/2019, khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Đồng có từ 700 điểm mua hàng trở lên, trong thời gian 24/10 - 13/11/2019 có tham gia mua sắm với tổng giá trị mua hàng tích lũy từ 1.500.000đ trở lên sẽ được nâng lên cấp độ thẻ Bạc sau khi kết thúc chương trình.
•  Tính đến hết ngày 23/10/2019, khách hàng hiện ở cấp độ thẻ Bạc có từ 1700 điểm mua hàng trở lên, trong thời gian 24/10 - 13/11/2019 có tham gia mua sắm với tổng giá trị mua hàng tích lũy từ 1.500.000đ trở lên sẽ được nâng lên cấp độ thẻ Vàng sau khi kết thúc chương trình.
•  Mỗi mã thẻ khách hàng chỉ được nhận ưu đãi nâng cấp độ 1 lần trong thời gian thực hiện chương trình.
•  Chương trình này không áp dụng khuyến mãi tăng cấp độ vượt cấp từ Đồng lên cấp độ Vàng
•  Việc xét điều kiện được tham gia chương trình của khách hàng sẽ tính theo cấp độ đầu ngày của khách hàng, cấp độ đầu ngày là cấp độ được xét dựa trên Điểm mua hàng tính đến cuối ngày hôm trước, là ngày 23/10/2019.
•  Việc xét nâng cấp độ sẽ được thực hiện trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc chương trình. Trước ngày 03/12/2019 các quyền lợi và ưu đãi của khách hàng vẫn tính theo cấp độ cũ. Khách hàng sẽ được tính theo cấp độ mới từ ngày 03/12/2019.
  Tags: